Meetings&Events at Movenpick Resort Cam Ranh

Gói ưu đãi MICE

Trải nghiệm Gói ưu đãi MICE – Choice Is Yours để kết hợp hội nghị và dạ tiệc tại Mövenpick Resort Cam Ranh.

Xem thêm