Bi-da
Bi-da

Dù để luyện tập kĩ năng hay đơn giản là tham gia vài ván bi-da cùng gia đình và bè bạn, Aptitude sẽ là nơi thích hợp cho các cơ thủ trổ tài.
Aptitude
Hàng ngày | 10:00 – 22:00
VND 150,000 nett một bàn một giờ
* Vui lòng đặt chỗ trước. Có điều khoản, điều kiện áp dụng.

Bạn có thể quan tâm thêm: